Met verstand van zaken

Zorg voor Beleid richt zich op de gebieden waarover zij de inhoudelijke kennis en deskundigheid in huis heeft: zorg en het sociale domein. Waarom vinden wij dat belangrijk? Omdat het bijdraagt aan de haalbaarheid van het beleid.

Sterk in verbinden

In elke beleidsfase is verbinding met de praktijk, betrokken organisaties en de politiek essentieel, zodat het beleid gedragen en haalbaar wordt. Zorg voor Beleid brengt verbindingen met alle niveaus tot stand en werkt zo toe naar een uitvoerbaar beleid.