Met verstand van zaken

Zorg voor Beleid voert projecten uit op het gebied van zorg en het sociale domein. Daarover is de inhoudelijke kennis in huis en dat vinden wij belangrijk. Waarom? Als projectleider is het voor de aansturing, belangrijk om goed te begrijpen wat er zoal speelt, ook al zijn er inhoudelijke experts bij betrokken. 

Doel voor ogen houden

Zorg voor Beleid houdt het oorspronkelijke doel continue scherp voor ogen. Die focus helpt bij besluitvorming. Een project is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Soms wordt in de dagelijkse hectiek het oorspronkelijke of het “hogere” doel uit oog verloren. Zorg voor Beleid houdt dat scherp.  


Sterk in verbinden

Een projectgroep of een tijdelijke werkgroep werkt met elkaar aan het doel van het project. Elke projectmedewerker is vanuit zijn of haar functie of expertise in een bepaalde rol betrokken bij het project. Zorg voor Beleid heeft oog voor alle partijen/belangen en zoekt de verbinding bij het gezamenlijke doel.