Trainingen


Zorg voor Beleid verzorgt trainingen aan professionals, die werkzaam op het gebied van jeugd. Zorg voor Beleid organiseert trainingen met open inschrijving en incompany. Een greep uit het aanbod:  

training Eén gezin, één plan

Hoe stel je een goed doortimmerd plan op? Hoe zorg je ervoor dat jouw plan draagvlak krijgt zowel bij het gezin, je team als bij externe organisaties? In deze training komt aan de orde:

  • familiegroepsplan;
  • feiten, meningen en een gedegen analyse; 
  • schrijven in duidelijke taal en het opstellen van doelen.                                                                                                                                                                                                                                                 
training Werkprocessen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

De transformatie (jeugd)zorg beoogd een nieuwe manier van werken en de afgelopen periode is er veel geëxperimenteerd om de ontdekken wat werkt. Hoe kan je deze best practices vastleggen zonder te vervallen in de oude bureaucratische regelreflex?

  • professionele verantwoording en rechtmatigheid versus bureaucratie;
  • werkproces: hoe doen we het nu, wat werkt (niet) en hoe leggen we dat vast.                                                                                                                                                                                                                       
training Monitoring en prestatie indicatoren

De (jeugd) zorg staat onder druk van gemeenten, inspecties, (sociale) media en de gezinnen. De (jeugd)zorg dient verantwoording af te leggen en openheid te geven over hun prestaties. Wat werkt? Wat werkt niet en hoe kunnen we dat ombuigen? Elementen zijn: 

  • prestatie indicatoren;
  • onbureaucratisch monitoren en de uitvoering van een monitor;
  • voorzichtigheid geboden! De juiste conclusies trekken.